Consumentenklacht

Elk geschil, klacht of verzoek met betrekking tot:

  • op informatie verstrekt door bit4you
  • een fout in de uitvoering van een EXCHANGE of in de niet-uitvoering ervan,
  • of om een andere reden

moet door de KLANT aan bit4you worden gemeld binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de dag dat de KLANT hiervan kennis kreeg of er vermoedelijk van op de hoogte was (vooral gezien zijn gewoonten om zijn ACCOUNT te raadplegen en de datum en tijd van zijn laatste toegang tot zijn ACCOUNT) of enige andere langere periode voorzien door speciale bepalingen of door de wet. Deze kennisgeving kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: support@bit4you.io of per e-mail naar het volgende adres:

S.A. bit4you

Avenue Louise 489, 1000 Bruxelles, Belgique

Verkeerde boekingen namens een KLANT, hetzij in aanvulling of in mindere mate, die bit4you heeft opgemerkt en geaccepteerd na een uitdaging door de KLANT, worden automatisch rechtgezet zonder voorafgaande kennisgeving. De maximale verwerkingstijd voor claims die betrekking kunnen hebben op andere aspecten van de service is één (1) maand vanaf de datum van ontvangst van de claim. Als echter vanwege de complexiteit van het onderwerp van de klacht de verwerkingstijd de oorspronkelijke maand overschrijdt, wordt deze verlenging van de tijd gemotiveerd en toegelicht aan de KLANT.

KLANTEN die optreden als CONSUMENT kunnen ook een klacht indienen via het Europese platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) als het geschil, de klacht of het oorspronkelijke verzoek aan bit4you niet wordt verholpen. een bevredigende manier volgens de KLANT.